Skip to content

Акт про обсяги спожитої переданої споживачу електричної енергії

Скачать акт про обсяги спожитої переданої споживачу електричної енергії PDF

ПРО ДОГОВОРИ. Вартість частини електричної енергії, спожитої побутовим споживачем на непобутові потреби, оплачується за роздрібним тарифом на електричну енергію відповідного класу напруги. Правила користування електричною енергією - Типовий договір про спільне використання технологічних мереж.

Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо споживач є стороною діючих договорів про розподіл електричної енергії з оператором системи розподілу (далі – ОСР) та постачання електричної енергії з відповідним постачальником. Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача (Додаток 7).

Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача з дозволеною потужністю _ кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Точка продажу електричної енергії  Постачальник несе відповідальність за постачання електричної енергії Споживачу: в обсягах та із.

Size: Kb.; Очікуваний Споживачем обсяг споживання електричної енергії у неробочі, вихідні І святкові дні та кількість неробочих днів у місяці.

Правила користування електричною енергією - Типовий договір про спільне використання технологічних мереж. Подробности. Категория: Правила.  На підставі показів засобів обліку електричної енергії оформлюються такі документи: акт про обсяг переданої електричної енергії; акт про результати замірів електричної потужності. Порядок надання зазначених документів визначений додатком "Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".

Офіційна сторінка Корсунь-Шевченківського району. Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо споживач є стороною діючих договорів про розподіл електричної енергії з оператором системи розподілу (далі – ОСР) та постачання електричної енергії з відповідним постачальником. Разом із тим зазначаємо, що відповідно до пункту глави розділу V ПРРЕЕ оператор системи зобов'язаний, зокрема, дотримуватись показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності.

ПАТ Черкасиобленерго з метою належногоінформування мешканців і підприємців Черкаської області та для подальшоговзаєморозуміння і співпраці надає, в межах своєї компетенції, роз'яснення щодозагальних. Большая электронная база правовых знаний, содержащая нормативно-правовую библиотеку кодексов, законов, подзаконных актов министерств и ведомств, судебной практики, международных актов, научно-практические комментарии к основным законодательным актам Украины, сборник стандартов, нормативов, классификаторов, регламентных и прочих технических условий в сфере стандартизации, метрологии, сертификации и оценки соответствия, шаблоны договоров, исковых заявлений и прочей правовой документации, юридическая литература в электронном виде, историко-правовые документы, среди которых Статьи Богдана Хмельниц.

Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії.

Наявність у споживача укладеного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії є умовою постачання електричної енергії споживачу.  Акт про спожиту активну електричну енергію за розрахунковий період (Додаток 6). Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача (Додаток 7).

rtf, EPUB, txt, EPUB