Skip to content

Акт складений

Скачать акт складений rtf

Общие требования для составления акта. Якщо акт складений комісією, то першим указують голову комісії, його акт, ініціали й прізвище. Акт - це документ складений чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов'язані складений діяльністю, підприємств, установ чи акт структурних підрозділів.

Любой акт составляется и подписывается несколькими лицами (два и более). Акт складений товару являє собою документ, який є підтвердженням того, що одна сторона акт віддала, а інша (покупець) прийняла те чи інше майно.

Акт списання і знищення вакцин та анатоксинів. ЗАТВЕРДЖУЮ _ (П.І.Б. керівника аптечного закладу) _ «__»_20__року. АКТ. м._ _20___року. Цей акт складений комісією у складі. (П.І.Б., посади). _У зв’язку з _ (вказати причину списання). Библиотека книг, которые вам обязательно пригодятся. Якщо акт складений комісією, то першим указують голову комісії, його посаду, ініціали й прізвище. Прізвища членів комісії розташовують за абеткою, нумерують арабськими цифрами. У констатуючій частині викладають мету, завдання, сутність і характер проведеної роботи, фіксують установлені факти.

Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події. Акти бувають законодавчі та адміністративні.

Вони можуть мати різне призначення. АКТ - документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує встановлені факти або події. Акти складаються при прийманні-здаванні справ, після ревізій, при проведенні випробувань нових виробів і зразків, після прийому закінчених об'єктів і т.

ін. Общие требования для составления акта. Любой акт составляется и подписывается несколькими лицами (два и более). Часто для этого приказом создают комиссию (смотрите образец). Акт (зразок). Вінницький торговельно-еконо- ЗАТВЕРДЖУЮ. мічний інститут Директор_В.М.Кравченко.

обліково-фінансовий факультет (підпис). “_”_ р. Акт № м. Вінниця.  3. Графопроектор - 1. 4. Ретопроектор "ЯСХ-3" - 1. Складений у двох примірниках: 1-й - бухгалтерії; 2-й - кафедрі. Акт - це документ правової чинності, в якому констатуються або підтверджуються факти, події, пов'язані з діяльністю, підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

txt, PDF, djvu, PDF