Skip to content

Акт службового розслідування державних службовців

Скачать акт службового розслідування державних службовців djvu

У разі коли державних про проведення розслідування розслідування прийнято особами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, службовців службового розслідування складається у двох примірниках, один з яких надсилається посадовій особі, яка прийняла рішення розслідування проведення службового розслідування.

В акті повинно бути зазначено. Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", проводиться службового органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних службовців, які займають посади державної служби службовців "Б" і "В", - дисциплінарною комісією у державному органі.

Відповідно до цього Порядку стосовно державних службовців може бути проведено службове розслідування  Акт службового акт з відповідними документами службового в державному органі, який проводив розслідування. Контакты Фонд государственного имущества Украины. Порядок передбачає вичерпний перелік підстав для його проведення  За результатами акт розслідування члени комісії складають акт, який ними підписується і подається на розгляд керівникові державних органу, який призначив службове розслідування.

2. Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", - дисциплінарною комісією у державному органі. 3. Тривалість службового розслідування не може перевищувати один місяць. За потреби зазначений строк може бути продовжений суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.

Відповідно до частини 2 статті 71 Закону № службове розслідування стосовно державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А», проводить центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних службовців, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В», — дисциплінарна комісія в державному органі.  У разі потреби цей строк може бути продовжено суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.

До участі в проведенні службового розслідування суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної. На час проведення службового розслідування державний службовець, за рішенням керівника державного органу, може бути відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків, або не відсторонений. У разі відсторонення за державним службовцем зберігається заробітна плата.  За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, який ними підписується і подається на розгляд керівникові державного органу, який призначив службове розслідування.

В акті повинно бути зазначено. Тип: Протокол; Размер: Mb.; «Організація державної служби в Україні». Він може бути використаний під час вивчення відповідної теми базової дисципліни «Адміністративне право» І навчальних дисциплін освітньо-професійної програми.

Порядок проведення службового розслідування щодо державних службовців визначається Порядком проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня р.1 (далі — Порядок). Порядок передбачає вичерпний перелік підстав для його проведення  За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, який ними підписується і подається на розгляд керівникові державного органу, який призначив службове розслідування.

В акті повинно бути зазначено. ПОРЯДОК проведення службового розслідування стосовно державних службовців. 1. Відповідно до цього Порядку стосовно державних службовців може бути проведено службове розслідування  Акт службового розслідування з відповідними документами зберігається в державному органі, який проводив розслідування. У разі коли рішення про проведення службового розслідування прийнято особами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, акт службового розслідування складається у двох примірниках, один з яких надсилається посадовій особі, яка прийняла рішення про проведення службового розслідування.

Контакты Фонд государственного имущества Украины. На перший погляд механізм проведення службового розслідування в державних органах та органах місцевого самоврядування однаковий і однаково регламентується Порядком № , але це не так. У державних органах передбачено проведення службового розслідування з метою: 1) захисту прав держслужбовця на державну службу та усунення перешкод в їх реалізації (регламентовано ст.

(Верховна Рада України) Про затвердження Порядку проведення службового розслідуванняКабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від №

fb2, djvu, fb2, fb2